Program Obywatelskich Grantów Naukowych

Finansowanie prac naukowych z 1% podatku i darowizn od osób prywatnych

 

t

Program

Poniżej znajdziesz listę naukowców ubiegających się o obywatelski grant naukowy.

Udziel wsparcia

Udziel wsparcia wybranemu projektowi przekazując na niego 1% podatku lub darowiznę.

Naukowiec Przedmiot grantu Wymagane środki (Pozyskane środki) Strona projektu
Mikołaj Kondej Finansowanie trzyletniego etatu badawczego 76 600 zł

(2250zł)

Zobacz