Program Obywatelskich Grantów Naukowych

Finansowanie prac naukowych z 1% podatku i darowizn od osób prywatnych

 

Przekaż 1% na badania naukowe wybranej osoby

  • Zapoznaj się z listą naukowców ubiegających się o dofinansowanie ich prac badawczych.
  • W zeznaniu podatkowym, w sekcji dotyczącej przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, wskaż numer KRS : 0000266741.
  • W polu cel szczegółowy wskaż: Program obywatelskich grantów naukowych – [Nazwisko i imię naukowca]
  • Jeżeli chcesz wesprzeć badania naukowe ale nie wiesz, któremu naukowcowi przekazać środki nie musisz wpisywać danych wybranego naukowca. Twoje środki zwiększą fundusze bazowe programu, z których finansowane będą konkursy na najciekawsze prace badawcze.